شرایط استفاده

شرایط استفاده


برای Advaman.ir  استفاده از هرگونه محصول ، خدمات یا ویژگی ("مواد") موجود از طریق وب سایت های اینترنتی قابل دسترسی در Advaman.ir ("وب سایت") توسط هر کاربر وب سایت ("شما" یا "شما" از این پس) تحت شرایط استفاده زیر اداره می شود: این وب سایت توسط Adva، مشارکت در انتظار ثبت نام با دولت هند ، ارائه شده است و فقط برای اهداف اطلاعاتی استفاده می شود. با استفاده از وب سایت یا بارگیری مطالب از وب سایت ، بدین وسیله موافقت خود را با شرایط و ضوابط مندرج در این شرایط استفاده می کنید. در صورت عدم موافقت شما با این شرایط و ضوابط ، Advaman.ir از شما درخواست می کند از وب سایت استفاده نکنید یا مطالبی را از وب سایت بارگیری نکنید. این وب سایت ، شامل همه مطالب موجود (به استثنای مواد قابل اجرا شخص ثالث) ، متعلق به Advaman.ir است و دارای حق نسخه برداری و محافظت از قوانین کپی رایت در سراسر جهان و مفاد معاهده است. بدینوسیله شما موافقت می کنید که در استفاده از این وب سایت با کلیه قوانین حق چاپ در سراسر جهان مطابقت داشته باشید و از هرگونه کپی غیر مجاز از مطالب جلوگیری کنید. Advaman.ir هیچ گونه حقوق صریح یا ضمنی تحت هیچگونه اختراع ، علائم تجاری ، حق چاپ یا اطلاعات محرمانه تجاری نمی دهد. Advaman.ir با بسیاری از مشتریان ، تامین کنندگان ، دولتها و دیگران روابط تجاری دارد. برای سهولت و سادگی ، کلماتی مانند مشارکت مشترک ، مشارکت و شریک برای نشان دادن روابط تجاری شامل فعالیتها و علایق مشترک استفاده می شود و این کلمات ممکن است روابط حقوقی دقیقی را نشان ندهند. مجوز محدود: با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در این شرایط استفاده ، Advaman به شما حق دسترسی غیرقابل انحصار ، غیرقابل انتقال ، دسترسی و استفاده از این وب سایت و مطالب موجود در آن را می دهد. شما موافقت می کنید که به هیچ وجه کار وب سایت را قطع یا تلاش نکنید. مگر اینکه موارد دیگری مشخص شده باشد ، وب سایت برای استفاده شخصی و غیر تجاری شما است. شما نباید اطلاعات ، نرم افزار ، محصولات یا خدمات به دست آمده از این وب سایت را تغییر ، کپی ، توزیع ، انتقال ، نمایش ، نمایش ، اجرا ، تکثیر ، انتشار ، صدور مجوز ، ایجاد آثار مشتق شده ، انتقال ، یا فروش از این وب سایت کنید. محتوای حزب سوم این وب سایت اطلاعات اشخاص ثالث را در اختیار شما قرار می دهد ، از جمله مقالات ، گزارشات تحلیلگران ، گزارشات خبری و اطلاعات شرکت ، از جمله هر مرجع نظارتی ، محتوای دارای مجوز تحت محتوای دارای مجوز تحت Creative Commons Attribution و سایر داده ها از منابع خارجی ("شخص ثالث محتوا"). شما تأیید و موافقت می کنید که محتوای شخص ثالث توسط Advaman.ir ایجاد نشده یا تأیید نشده است. ارائه محتوای شخص ثالث فقط برای اهداف اطلاعاتی عمومی است و توصیه یا درخواست خرید یا فروش اوراق بهادار یا سهام یا اتخاذ هر نوع سرمایه گذاری یا تصمیم گیری دیگر نیست. علاوه بر این ، محتوای شخص ثالث برای ارائه مشاوره مالیاتی ، حقوقی یا سرمایه گذاری در نظر گرفته نشده است. شما تأیید می کنید که محتوای شخص ثالثی که در اختیار شما قرار می گیرد از منابعی به دست می آید که معتقدند معتبر هستند ، اما هیچ تضمینی توسط Advaman.ir یا ارائه دهندگان محتوای شخص ثالث در مورد صحت ، کامل بودن و به موقع بودن آن ارائه نمی شود. شما موافقت می کنید که Advaman.ir ، هیچ شغلی که محصولات یا خدمات را از طریق وب سایت ارائه می دهد یا هر ارائه دهنده محتوای شخص ثالث در قبال هرگونه تصمیم سرمایه گذاری یا معامله دیگری که ممکن است بر اساس اتکا به این داده ها یا استفاده از آنها یا هرگونه تعهدی که انجام می دهید ، مسئول نباشد. ممکن است به دلیل تأخیر یا وقفه در تحویل محتوای شخص ثالث به هر دلیلی ایجاد شود با استفاده از هرگونه محتوای شخص ثالث ، می توانید این وب سایت را ترک کرده و به یک وب سایت خارجی یا وب سایتی که توسط نهادی غیر از Advaman.ir نگهداری می شود هدایت شوید. اگر تصمیم دارید از چنین سایتی دیدن کنید ، این کار را با مسئولیت خودتان انجام می دهید و مسئولیت شما این است که تمام اقدامات حفاظتی را برای محافظت در برابر ویروس ها یا هرگونه عوامل مخرب دیگر انجام دهید. Advaman.ir هیچ گونه ضمانت یا نمایندگی در مورد وب سایت های مرتبط یا اطلاعاتی که در آن نشان داده می شود یا هر یک از محصولات یا خدمات شرح داده شده در آن ، تأیید نمی کند. پیوندها به این معنا نیست که Advaman.ir یا این وب سایت حامی ، تأیید ، وابسته یا مرتبط است ، یا از نظر قانونی مجاز به استفاده از هرگونه علامت تجاری ، نام تجاری ، نشان یا نماد حق چاپ است که در پیوندها نمایش داده می شود یا از طریق آنها قابل دسترسی است ، یا اینکه هر سایت پیوندی مجاز به استفاده از هرگونه علامت تجاری ، نام تجاری ، آرم یا نماد حق نسخه برداری از Advamanیا هر یک از شرکتهای وابسته یا تابعه آن است. بدینوسیله شما به صراحت اذعان می کنید و می پذیرید که سایت های پیوندی تحت کنترل Advaman.ir نیستند و Advaman.ir هیچ مسئولیتی در قبال محتویات هر سایت پیوندی یا هر پیوندی که در یک سایت پیوندی موجود است یا هرگونه تغییر یا به روزرسانی در چنین سایت هایی ندارد. Advaman.ir هیچ مسئولیتی در قبال پخش وب یا هرگونه انتقال دیگر دریافت شده از هر سایت پیوندی ندارد. Advaman.ir این پیوندها را فقط برای راحتی شما در اختیار شما قرار می دهد و گنجاندن هیچ پیوندی نباید تفسیر شود